Opstalverzekering of woonhuisverzekering

De opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering) dekt schade die ontstaat aan je woning.
Een opstalverzekering dekt onvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm.