Meedenken in persoonlijke en personeelsverzekeringen

Als zelfstandig ondernemer heeft u doorgaans geen recht op een inkomen bij arbeidsongeschiktheid vanuit de overheid. Wij kunnen met een gepast advies hierin met u meedenken.

Maar ook wanneer u werknemers heeft zijn wij uw aanspreekpunt als het gaat om verzuimverzekeringen, WIA wetgeving en oplossingen, arbodienstverlening en re-integratie. Vanuit een cao of arbeidsovereenkomst worden er vaak eisen gesteld aan personeelsverzekeringen. In de praktijk worden die nogal eens over het hoofd gezien, maar als werkgever bent u wel degelijk aansprakelijk als het dan misgaat. Denk aan een loonaanvullingsplicht bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid of een ongevallenverzekering voor het personeel. We kijken en denken hierin graag met onze klanten mee.